Velkommen til Sundby Mors Vandværk

97% af jordens vand findes i havene, og kun de resterende 3% er ferskvand og kan derfor bruges som drikkevand.

Af ferskvandet er mere end 75% bundet i polernes iskapper.

Af det vand, der findes på jorden, kan mennesket kun bruge 3 promille som drikkevand.

Dette vand findes i grundvandsmagasiner, floder og ferskvandssøer.

Vandet i Sundby Vandværk hentes fra to boringer øst for Sundby By.

Boringerne er ca. 30 meter dybe.

Der oppumpes årligt ca. 70000 m3 til ca. 340 forbrugere.

Vandets hårhed er 11,5.

Vandværkets placering øst for Sundby By

Kontakt Vandværket

Hvis du har behov for at kontakte Vandværket kan dette gøres på formand.sundbyvand@gmail.com. 
 
Ved ledningsbrud eller mistanke herom Brug venligst vores vagttelefon:
28 91 20 06

Display

Med vores fjernaflæste vandmålere har du muligheden for at aflæse din vandmåler ved køkkenbrodet. Det intilligente display viser vandforbruget og overvåger samtidig forbruget og giver advarsler ved unormalt forbrug. 
Et display koster 1000 kr og er instillet og lige til at sætte i stikkontkten. Bestil på formand.sundbyvand@gmail.com
.